Sherbimet Tona

Shërbimet Tona

Më shumë opsione, shërbime të personalizuara

 • Shërbim vetëm për ty, nuk ndahet me përdorues të tjerë.
 • Super i shpejtë dhe i garantuar.
 • Stabilitet dhe kapacitet simetrik.
 • Fleksibël për çdo kërkesë të bizneseve të cilët na bashkohen.

 • Në nivel Ethernet.
 • Të aplikueshëm për kompani me dy ose më shumë pika biznesi.
 • Komunikim i  sigurtë.
 • I përshtatshëm për rrjete internet dhe extranet.
 • Garantohet nga SLA e lartë dhe çmime të ulëta.

 • Teknikë të kualifikuar.
 • On-site visit të përcaktuara.
 • Survey- studim/vlerësim paraprak për instalim.
 • Mbulim i të gjithë ambientit me shërbim internet dhe jo vetëm.
 • Instalime të brendshme (rrjeti i brendshëm i klientit).

 • Kapacitet i dedikuar në server fizik me performancë të lartë, CPU 2.6 Ghz, RAM DDR4 hardisk SAS ose SATA sipas kërkesës së klientit.
 • Panel i dedikuar për klientët.
 • Shërbim interneti i dedikuar për server.
 • 24/7 Suport i dedikuar.
 • Backup mujor/javor/ditor sipas kërkesës së klientit.

 • Kurseni në investim për dhomë serverash.
 • Vendosni pajisjet në datacenter Tier III.
 • Jo më shumë se 1.6 orë  pushim në vit. 99.982% uptime (Tier 3 uptime).
 • N+1 tolerant i gabimeve, siguron të dhënat për të paktën 72 orë.
 • Hapësirë e dedikuar për ftohje dhe burime të furznimit me energji elektrike.

 • Cilësi e teknologjisë VoIP.
 • Paketa të personalizuara.
 • Çentral telefonik.
 • Ideal për telefoninë e brendshme.
 • Ofrohet me anë të serverit virtual të dedikuar për të marrë më të mirën e teknologjisë VoIP.
 • Siguria garantohet nëpërmjet dy firewall.
 • Mundësi rritje vëllimi sipas kërkesës dhe ritmit.

Pranë jush në çdo moment!

Jemi këtu për t’u dhënë opsionet më të mira të cilat u përputhen nevojave tuaja. Na kontaktoni!