Detaje Ligjore

Kushtet e Shërbimeve Digicom

Digicom operon dhe ofron shërbime të aktivitetit të regjistruar në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Ne jemi pranë klientit duke ofruar proçedura transparente në respektim të afateve të përcaktuara.
Për më shumë informacion mbi kushtet e shërbimeve tona gjeni më poshtë kontratën për pajtimtarët rezidencial.
Na kontaktoni në contact@digicom.al

Kushtet e abonimit Digicom i gjeni këtu
Anekset e abonimit Digicom per planet promocionale familjare i gjeni këtu

Politika e Mbrojtjes së të Dhënave

Digicom aplikon politikë të mbrojtjes së të dhënave në përputhje me legjislacionet në fuqi dhe praktikat ndërkombëtare. Politika gjendet në linkun këtu.

Treguesit e cilësisë së Shërbimeve

Digicom monitoron cilësinë dhe sa më poshtë mund të gjeni rezultatet e cilësisë së shërbimeve.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë i gjeni 6/1 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit i gjeni 6/1 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë i gjeni 6/2 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit i gjeni 6/2 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori I-rë 2019 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-rë 2019 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori II-të 2019 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2019 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori I-rë 2020 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-rë 2020 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori II-të 2020 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2020 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori I-rë 2021 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-rë 2021 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori II-të 2021 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2021 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori I-rë 2022 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-rë 2022 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori II-të 2022 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2022 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori I-rë 2023 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-rë 2023 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori II-të 2023 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2023 këtu.