Paketa Telefoni

100% cilësi dhe pastërti zëri.

Telefoni


Komuniko me të afërmit me cilësi dhe pastërti maksimale zëri. Zgjidhni telefoninë me 100% fibër optike për më shumë qëndrueshmëri dhe besueshmëri.

Klientët e lidhur me rrjetin Digicom me 100% fibër optike, mund të shijojnë telefonata me kualitet të lartë zëri.

Detaje mbi paketat e telefonisë

  • Paketat mund të aktivizohen sa herë t’ju nevojiten gjatë muajit.
  • Tarifimi kryhet për çdo 60 sekonda.
  • Aktivizimi mund të bëhet duke marrë në telefon kujdesin ndaj klientit 045600110.
  • Aktivizimin mund ta kryeni dhe në dyqanet e Digicom.
  • Telefonatat kombëtare janë drejt çdo operatori fiks dhe celular.
  • Numri i ri Digicom kushton 300 Lekë.
  • Numri i personalizuar Digicom kushton 2000 Lekë.
  • Ju mund të merrni numrin tuaj fiks duke e portuar në Digicom.
  • Telefonatat ndërkombëtare janë drejt destinacioneve të listuara si më poshtë.
Destinacionet ndërkombëtare

Dëshironi të aktivizoni shërbimin e telefonisë ose të aktivizoni një paketë? Na kontaktoni në 045600110!