Domain

Domain

Hostoni Domainin Tuaj me Digicom

Digicom  ofron per klientet e interesuar sherbimin e regjistrimit te Domain Name, Hostimit, dhe e-mail Server, per te gjitha domain-et nën:

  • .al
  • .com.al
  • .edu.al
  • .net.al
  • .org.al

Subjekti “Digicom shpk” e zhvillon veprimtarine si “Regjistrues” bazuar ne autorizimin Nr:6 date 12.04.2017 ne plotesim te kushteve nga AKEP sipas Rregullores Nr.02, datë 21.02.2008 për “Regjistrimin dhe Administrimin e Emrave të Domain-eve nën .AL dhe nën domain-et .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”.

Certifikata e Regjistruesit:
linku

Këtu mund të kërkoni për domain tuaj (një kërkim për domain):

Ju rikujtojmë që duke u bazuar në aneksin 2 te Rregullores Nr.02, datë 21.02.2008 për “ Regjistrimin dhe Administrimin e Emrave të Domain-eve nën .AL dhe nën domain-et .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”.. të bëni kujdes për emrat e domain-it që zgjidhni. Per perzgjedhjen tuaj mbeshtetuni ne specifikimet e  karakteristikave  te ndaluara dhe te rezervuara per emra domain-esh te aneksit te siperpermendur.

Aneksi 2 Lista e emrave te ndaluar dhe rezervuar.
LINK

Tarifat për Regjistrim, Hostim, Email Server sipas preventivit.

Tarifat për Regjistrim Domain: 29.99 EUR/Vit

Ju mirëpresim në Digicom.


Shënime:

  1. Përpara regjistrimit të domain tuaj .al ju lutemi konsultohuni me Rregulloren e Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për regjistrimin e domaineve .al.
  2. Përpara zgjedhjes së emrit referojuni Aneksit 2 të Rregullores së AKEP, për emrat e domaineve të ndaluar dhe emrat e domaineve të rezervuar, që e gjeni në këtë link.
  3. Rekomandojmë këshillimin me dokumentacionin e WIPO (World Intellectual Property Organisation) të ofruar nga AKEP së bashku me Rregulloren e administrimit të emrave të domaineve .al, si dhe me faqen web  wipo.int

Rregullorja e AKEP për administrimin e emrave të domaineve .al gjendet këtu:

Për më shumë informacione dhe për tu interesuar për domain të lire, na kontaktoni në:

Telefon: (+355) 456-00110

Email: contact@digicom.al