Nokia App

Një aplikacion, kontroll total

Të gjitha Nokia Beacons dhe Dual Band modem kontrollohen falas përmes aplikacionit Nokia WiFi. Shijoni opsionet e veçanta, analitikë, kontrollin prindëror dhe menaxhoni lidhjen e shtëpisë tuaj në një vend.

FromTo

INSTALIMI DHE REGJISTRIMI

 1.  Modemi WI-FI duhet të jetë në gjëndje pune
 2. Shtyp regjistrohu: Sign Up
 3. Vendos kredencialet e pajisjes me të cilin lidhet WI-FI.
  • Kredencialet e pajisjes gjenden në pjesën e mbrapme të pajisjes, ose nëpërmjet nje kodi QR ose të stampuara Username: Password:

FromTo

KONTROLLI I Wi-FI

 1. Harta e pajisjeve në rrjet

 2. Menaxhimi i pajisjeve të lidhura në rrjet

 3. Optimizimi i mbulimit dhe  vendosjes së pajisjes

 4. Ndryshimi i kredencialeve të rrjetit

FromTo

SHERBIME EXTRA

 1. Kontroll prindëror
 2. Rrjeti i miqve, krijimi dhe kontrolli
 3. Menaxhim nga largësia ( i telekomanduar)