Treguesit e cilësisë

Treguesit e cilësisë së Shërbimeve

Digicom monitoron cilësinë dhe sa më poshtë mund të gjeni rezultatet e cilësisë së shërbimeve.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë i gjeni 6/1 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit i gjeni 6/1 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë i gjeni 6/2 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit i gjeni 6/2 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori I-rë 2019 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-rë 2019 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori II-të 2019 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2019 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori I-rë 2020 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-rë 2020 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori II-të 2020 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2020 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori I-rë 2021 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-rë 2021 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori II-të 2021 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2021 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori I-rë 2022 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-rë 2022 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori II-të 2022 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2022 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori I-rë 2023 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-rë 2023 këtu.

Treguesit e cilësisë të shërbimit të telefonisë 6 mujori II-të 2023 këtu.
Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2023 këtu.